Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu


 Niedziela, 16 czerwca 2024 r.

Projekty"Tablety w Twojej Bibliotece"


"Tablety w Twojej Bibliotece"   -    czytaj więcejZielone gry - Ropa z Catanu


Zielone Gry   -    czytaj więcej
BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

INFORMACJI I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI

33 BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W WOJ. MAŁOPOLSKIM

Z UŻYCIEM TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH

SOWA ruszyła automatycznie   -    czytaj więcejSOWA - NASZE KOLEJNE SKONTRA

Kolejne skontrum przeprowadziliśmy w dniach od 3 do 5 lutego 2014 r. w naszej najmniejszej Filii, w Głębokiej. Czteroosobowa już z pewnym doświadczeniem - komisja skontrowa przeprowadziła kontrolę księgozbioru. Poradziliśmy sobie już bez pomocy informatyków. W ciągu trzech dni uporaliśmy się ze sczytaniem książek i wydrukiem całej dokumentacji.SOWA

- NASZE NAJWIĘKSZE WYZWANIE -

SKONTRUM W BIECZU

Zaplanowaliśmy skontrum w Bibliotece w Bieczu na 7 dni od 14 do 19 lipca 2014 r. (ostatnie skontrum przeprowadzone tradycyjną metodą trwało miesiąc czasu). To już trzecia kontrola księgozbioru i nasze doświadczenie jest dużo większe niż kiedy po raz pierwszy przystępowaliśmy do tego zadania. Przez dwa dni przy pomocy wszystkich pracowników Biblioteki w Bieczu i Filii sczytaliśmy cały księgozbiór. Kolejne dni to już tylko sporządzenie protokołów, wydruk wymaganych dokumentów i porządkowanie biblioteki.

  FotorelacjaZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu otrzymała kwotę 12.450 zł na zakup nowości wydawniczych.
"Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
(projekt w trakcie realizacji).Program Instytutu Książki

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki


W dniach 9-11 czerwca 2014 r. Instytut Książki przeprowadził cykl zajęć z edukacji kulturalnej mających na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej. Cykl składał się z trzech warsztatów: "autoprezentacji", "roli twórczego czytania i opowiadania krótkich form literackich współczesnych pisarzy" oraz "czytania między wierszami", czyli warsztatów krytycznego czytania.
Szkolenie odbyło się w Domu Gościnnym Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, a wzięło w nim udział 16 osób, moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego, w tym moderatorka naszego DKK w Libuszy Czytaj Szeptem Ewelina Skrzypiec. Podczas pobytu bibliotekarze mieli również wspaniałą okazję do rozmowy z Ojcem Leonem Knabitem, benedyktynem z Tyńca - duszpasterzem, spowiednikiem, rekolekcjonistom, publicystą, autorem wielu książek i bohaterem programów telewizyjnych, uwielbianym przez młodszych i starszych.

FotorelacjaORANGE DLA BIBLIOTEK

MiGBP w Bieczu bierze udział w programie Fundacji Orange: "Popularyzacja i edukacja Internetu". Z dotacji w kwocie 2.779,15 zł korzystają: Biblioteka Biecz i filie: Binarowa, Głęboka i Rożnowice."O finansach ... w bibliotece"

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu przystąpiła do projektu "O finansach ... w bibliotece". Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego, a jego założenia wpisują się w cele Programu Rozwoju Bibliotek.

czytaj więcej:  "O finansach ... w bibliotece"

lub na stronie internetowej:   www.biblioteki.org
BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

INFORMACJI I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI

33 BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W WOJ. MAŁOPOLSKIM

Z UŻYCIEM TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH

BIULETYN

"FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI"


O realizacji "projektu gorlickiego" została zamieszczona informacja we wrześniowym numerze biuletynu "Fundusze europejskie dla Małopolski".
SOWA ruszyła automatycznie   -    czytaj więcejSOWA - KARTY

Od 1 stycznia 2013 r. każdy nasz Czytelnik otrzymuje bezpłatną elektroniczną kartę czytelnika. Dzięki temu, że biblioteki publiczne powiatu gorlickiego tworzą jedną bazę elektroniczną, karta czytelnika wydana w którejkolwiek bibliotece, ważna jest w każdej bibliotecznej placówce. Naszą pierwszą kartę otrzymała dyrektor Elżbieta Knapik.
SOWA

- NASZE PIERWSZE ELEKTRONICZNE SKONTRUM

Nasze pierwsze historyczne skontrum przeprowadziliśmy w Filii w Rożnowicach w dniach od 10 do 23 czerwca 2013 r. Biblioteka w Rożnowicach jako pierwsza z naszych placówek wprowadziła do bazy wszystkie książki i ubytki. Termin elektronicznego skontrum pokrywał się z planowanym terminem przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru. Rozpoczęliśmy skontrum w kilkuosobowej obsadzie i przy techniczno-informatycznej pomocy informatyka p. Daniela Sokołowskiego z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach. Musieliśmy skorzystać również z pomocy informatyków z firmy Sokrates. Mimo braku doświadczenia skontrum przebiegło sprawnie i trwało 5 dni, tak jak sobie założyliśmy.

  FotorelacjaZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH


Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu zakupiła 578 książek za 11.180 zł w ramach Programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".
"Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej".
SOWA ruszyła automatycznie   -    czytaj więcejPROGRAM DONACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT


Firma Microsoft przekazała naszej Bibliotece oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z bezpłatnej technologii wszystkim mieszkańcom Biecza i Gminy Biecz. Darowizna została przekazana Bibliotece w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft. Otrzymaliśmy: Office Professional Plus 2007 4 licencje, Windows 7 Enterprise Full OS 10 licencji, Office Professional Plus 2007 10 licencji, Windows XP Professional Full OS 4 licencje o łącznej wartości USD $14.770,00. Kwota ta przeliczona wg kursu średniego NBP wynosi 49.262,38 zł.ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

W 2012 r. MiGBP ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach projektu "Zakup nowości wydawniczych", zakupiła dla biblioteki w Bieczu i filii 575 wol. za kwotę 11.550,00 zł .
BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

INFORMACJI I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI

33 BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W WOJ. MAŁOPOLSKIM

Z UŻYCIEM TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH


SOWA ruszyła automatycznie   -    czytaj więcej27 grudnia 2010 roku, w Nowym Sączu członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych". Tym samym rozpoczynamy z dniem dzisiejszym jego realizację. Przedstawiamy Państwu pierwsze informacje o projekcie:
SOWA w 33 bibliotekach


województwa małopolskiego
Źródło finansowania projektu
 • Nazwa Programu Operacyjnego
  MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
 • Numer i nazwa Osi Priorytetowej
  1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Numer i nazwa Działania
  1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Opis projektu
 • Tytuł projektu : Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.
 • Rodzaj projektu: Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.
 • Numer i nazwa tematu priorytetowego: Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).
 • Forma finansowania: pomoc bezzwrotna.
 • Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.

 • Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.
 • Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.
 • Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.
 • Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.
 • Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.
Oddziaływania projektu
 • Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
 • Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych.
 • Zwiększony zasób zbiorów poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
 • Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
 • Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
 • Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych.
 • Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
 • Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
 • Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.

SOWA ruszyła ...


Po pokonaniu barier formalno - prawnych i podpisaniu cesji, na mocy której Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna stała się beneficjentem, nabrał rozmachu projekt "Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych". Projekt finansowany jest w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W czerwcu b.r. 33 partnerów projektu podpisało umowy z wykonawcami wyłonionymi z przetargów na dostawę sprzętu i oprogramowania bibliotecznego. 272 jednostki sprzętu komputerowego, w tym 104 zestawy komputerowe trafiły do prawie 100 miejscowości w powiatach gorlickim, miechowskim, nowosądeckim, olkuskim i nowotarskim. Firma "SOKRATES - Software", która zainstaluje 144 licencje stanowiskowe programu SOWA 2 rozpoczęła konwersję baz.
Biblioteka w Bieczu i jej filie pozyskały z projektu 10 licencji stanowiskowych, 7 komputerów, 5 drukarek, 5 czytników i 2 rutery o wartości 69.488,15 zł. (środki europejskie - 55.214,43 zł; środki własne - 14.273,72 zł)
Księgozbiór i bibliografia bieckiej biblioteki są już dostępne w katalogu www.biecz-migbp.sowwwa.pl
Podpisywanie umów z wykonawcami w Gorlicach, Starym Sączu i Miechowie.

SOWA pracuje ...


20 lipca b.r. w Gorlicach odbyło się szkolenie związane z realizacją projektu. W szkoleniu uczestniczyła 33. osobowa grupa bibliotekarzy z naszego powiatu. Szkolenie związane z wdrożeniem systemu SOWA poprowadził p. Leszek Masadyński z firmy SOKRATES- software. Wszystkie biblioteki otrzymały płytki instalacyjne, które zostały zainstalowane na komputerach zakupionych w ramach projektu.


SOWA rozwija skrzydła


Szkolenie z "Sowy" prowadzone przez p. Leszka Masadyńskiego z firmy SOKRATES - software dla bibliotekarzy z pow. nowosądeckiego. W szkoleniach w Starym Sączu i Kamionce uczestniczyło 79. bibliotekarzy.

SOWA w powiatach


Powiat gorlicki
Powiat miechowski
Powiat nowosądecki
Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach

Powiat nowotarski

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż

Powiat olkuskiSOWA ruszyła automatycznie


2 stycznia 2012 r. uruchomiliśmy moduł wypożyczalni. Dzięki utworzonej bazie czytelników i okodowaniu książek, możemy przy pomocy czytnika kodów wypożyczać nasze zbiory automatycznie. Czytelnicy mają możliwość zamawiania, rezerwowania i prolongowania książek poprzez swoje konta.O projekcie można - dzięki Panu Wojciechowi Kowalewskiemu, Przewodniczącemu Rady Konsorcjum Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA - przeczytać pod następującymi adresami:
http://www.nowyebib.info/wiadomosci/820-projekt-33-projekt-komputeryzacji-maopolskich-bibliotek-publicznych
http://www.konsorcjum.sowwwa.pl/aktualnosci

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH


W 2011 r. MiGBP zakupiła dla biblioteki w Bieczu i filii 408 wol. za kwotę 9.230,00 zł. Zakupu dokonano ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

ORANGE DLA BIBLIOTEK


Filie MiGBP w Głębokiej i Rożnowicach biorą udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek", w ramach którego nieodpłatnie udostępniają internet wszystkim zainteresowanym. Wartość projektu wyniosła 1 660,07 zł.


BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

INFORMACJI I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI

33 BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W WOJ. MAŁOPOLSKIM

Z UŻYCIEM TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCHModernizacja budynku i zakup wyposażenia dla MiGBP

w Bieczu

Projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura bibliotek.
- w ramach projektu zostały przeprowadzone roboty remontowe polegające na osuszeniu zawilgoconych ścian (zbijanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych), malowanie ścian, wymiana stolarki okiennej w bibliotece w Bieczu i filiach w Binarowej i Głębokiej, modernizacja oświetlenia we wszystkich bibliotekach, zakup żaluzji okiennych do filii w Libuszy i zakup regałów do filii w Rożnowicach.
- wartość projektu 95 tys. zł, z czego wkład własny 35 tys., środki Ministerstawa 60 tys. zł.
- projekt realizowany był w okresie od 1 września do 31 grudnia 2010 r.

Fotodokumentacja"Binarowskie anioły w literaturze i sztuce"

Wartość projektu 6.400 zł, z czego 2.650 zł to środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W ramach projektu odbyło się kilka imprez promujących poezję Mirona Białoszewskiego i literaturę popularnonaukową związaną z kościołem w Binarowej:
- 2 spotkania autorskie,
- warsztaty fotograficzne,
- konkurs fotograficzny,
- 2 wystawy pokonkursowe - w bibliotece w Bieczu połączonej z wernisażem i w Parafii w Binarowej,
- wydano folderek w ilości 1000 egz.
- zakupiono 12 ram na potrzeby wystaw.

Fotodokumentacja

Fotodokumentacja

Fotodokumentacja

Fotodokumentacja
ORANGE DLA BIBLIOTEK

Filia MiGBP w Rożnowicach bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek", w ramach którego nieodpłatnie udostępnia internet wszystkim zainteresowanym.ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH


W 2010 r. MiGBP zakupiła dla biblioteki w Bieczu i filii 356 wol. za 7.630,00 zł. Zakupu dokonano ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury w ramach programu "Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów".Bieckie Barwy Kultury


Wartość projektu 6.000 zł, z czego 4.500 zł to środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach projektu odbyło się kilka imprez promujących czytelnictwo:
- 4 spotkania autorskie,
- 4 przedstawienia teatralne,
- zorganizowano konkurs plastyczny i zakupiono nagrody dla laureatów,
- zorganizowano wernisaż i wystawę pokonkursową,
- zakupiono gry, zabawy puzzle dla najmłodszych czytelników,
- zorganizowano wystawę fotograficzną podsumowującą projekt.

FotodokumentacjaZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH


W 2009 r. MiGBP zakupiła dla biblioteki w Bieczu i filii 360 woluminów za 8.470,00 zł. Zakupu dokonano ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury w ramach programu "Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów".

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH


W 2008 r. MiGBP zakupiła dla biblioteki w Bieczu i filii 1.016 wol. za 21.720 zł. Zakupu dokonano ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury w ramach programu "Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów".
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH


W 2007 r. MiGBP zakupiła dla biblioteki w Bieczu i filii 982 wol. za 21.720 zł. Zakupu dokonano ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury w ramach programu "Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów".
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH


W 2006 r. MiGBP zakupiła dla biblioteki w Bieczu i filii 929 wol. za 21.300 zł. Zakupu dokonano ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury w ramach programu "Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów".
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH


W 2005 r. ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury, w ramach programu "Upowszechnienie i promocja czytelnictwa", MiGBP zakupiła dla biblioteki w Bieczu i filii 1099 wol. za kwotę 23.00 tys. zł.powrótopracowanie: dariusz nowak
© Copyright by MiGBP w Bieczu, 2003 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone