Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu


 Poniedziałek, 15 lipca 2024 r.

HISTORIA1949
Powstaje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Grodzkiej.
Pierwszy księgozbiór w liczbie 500 egzemplarzy powstaje częściowo z książek odzyskanych z przedwojennego Towarzystwa Czytelni Ludowych im. Tadeusza Kościuszki.

1952

Zbiory Biblioteki przeniesienie zostają do budynku Sądu, obecnie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Kazimierza Wielkiego.

1958

Biblioteka przenosi się do Domu Ludowego, obecnie budynek kina przy ul. Kazimierza Wielkiego.

1955

Powstają filie w Binarowej, Libuszy i Rożnowicach.

1966

Biblioteka otrzymuje dwa duże pomieszczenia w Bożnicy przy ul. Rynek 20.

1979

Powstaje filia w Głębokiej.

1992

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu zostaje wpisana do Rejestru Instytucji Kultury.

2000

Biblioteka otrzymuje nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na czytelnię.

2001

Zostaje zorganizowana wystawa promocyjna "Miasto Biecz" w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Materiałem towarzyszącym wystawie jest bibliografia "Miasto Biecz" opracowana przez Iwonę Górny przy współpracy Elżbiety Knapik i wydana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

2002

Zostaje przeprowadzony generalny remont biblioteki. Zostaje wydzielona wypożyczalnia, czytelnia, część magazynowa. Lokal zostaje przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych i objęty ochroną elektroniczną.

2003

Elektroniczne opracowywanie zbiorów w systemie MAK.


opracowanie: dariusz nowak
© Copyright by MiGBP w Bieczu, 2003 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone