Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu


 Piątek, 02 czerwca 2023 r.

Zielone gry - Ropa z Catanu


"Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę". Jest to projekt edukacyjno-ekologiczny w którym edukacja odbywa się w bardzo atrakcyjny sposób: za pomocą gier planszowych oraz internetowej. W ten sposób zwiększa się wiedzę młodych ludzi (od gimnazjalistów po studentów) na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz ekonomicznej wartości ekosystemów. Gry te nie tylko bawią, ale również skłaniają do refleksji, przekazują wiedzę lub pozwalają nabywać umiejętności. Projekt skierowany jest głównie do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a głównym celem jest poszerzenie wiedzy i zwrócenie uwagi na tematy związane z ekologią. Poprzez gry możemy zobaczyć w jaki sposób działalność człowieka wpływa na nasze otoczenie. Możemy zaobserwować jakie zmiany zachodzą, gdy nasze środowisko jest nadmiernie eksploatowane, a także spróbować temu zaradzić poprzez odpowiednie decyzje zarówno w grze, jak i w życiu. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją Ekorozwoju w ramach programu PL02 Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, finansowanego z Funduszy EOG. W projekcie przewidziano przygotowanie i wdrożenie trzech gier planszowych o tematyce ekologicznej i jednej gry internetowej o zmianach klimatu.

powrótopracowanie: dariusz nowak
© Copyright by MiGBP w Bieczu, 2003 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone