Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu


 Niedziela, 16 czerwca 2024 r.

ARCHIWUM

ARCHIWUM 2010


Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla MiGBP w Bieczu

Projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura bibliotek.
- w ramach projektu zostały przeprowadzone roboty remontowe polegające na osuszeniu zawilgoconych ścian (zbijanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych), malowanie ścian, wymiana stolarki okiennej w bibliotece w Bieczu i filiach w Binarowej i Głębokiej, modernizacja oświetlenia we wszystkich bibliotekach, zakup żaluzji okiennych do filii w Libuszy i zakup regałów do filii w Rożnowicach.
- wartość projektu 95 tys. zł, z czego wkład własny 35 tys.
- projekt realizowany był w okresie od 1 września do 31 grudnia 2010 r.
Pasowanie na czytelnika

3 listopada 2010 roku dzieci z grup 4 i 5 Przedszkola Publicznego w Bieczu zostały pasowane na czytelników Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu. W spotkaniu wzięło udział 41 przedszkolaków pod opieką pani Marty Kordek oraz pani Ewy Wierzbickiej. Pasowanie przygotowała stażystka Monika Czyżykiewicz.
Przedszkolakom zostały przeczytane życzenia książek, czyli jak należy korzystać z książek wypożyczonych w bibliotece. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły również w zabawach sprawdzających ich wiedzę ze znajomości bajkowych postaci, owoców i warzyw, zwierząt jak również budowy książek. Dzieci nagrodzone zostały okładkami do książek, naklejkami a także małymi pluszakami. Następnie przedszkolaki złożyły przysięgę:


"My przedszkolacy, uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy kochać książki,
Krzywdy zrobić im nie damy,
I wskazówek i rad książek,
Będziemy słuchać z uwagą,
Obowiązki czytelnika
Traktować z wielką powagą!
Przyrzekamy!"

Po przyrzeczeniu przystąpiono do pasowania. Przy pomocy specjalnie przygotowanego wiecznego pióra dokonane zostało mianowanie przedszkolaków na czytelników biblioteki.
Na zakończenie spotkania zostały przeczytane historyjki, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń "Kaszka z mlekiem" oraz "Ranny ptaszek".

FotorelacjaKurs komputerowy

W poniedziałek, 18 października 2010 roku rozpoczęła się ósma edycja kursu komputerowego. Uczestniczą w nim trzy osoby.
Prowadzony przez Elżbietę Wszołek kurs jest przeznaczony dla osób początkujących.
Kurs komputerowy obejmuje cykl szkoleń dla seniorów w zakresie wykorzystania komputera i Internetu do poprawy jakości ich życia codziennego. Sprzyja on poprawie aktywności społecznej osób starszych poprzez zwiększenie umiejętności tej grupy w zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Program kursu został stworzony specjalnie z myślą o osobach starszych, jest stale monitorowany i modyfikowany zgodnie z uwagami seniorów. Podczas kursu seniorzy poznają komputer i Internet, uczą się m.in. wyszukiwania informacji na stronach WWW, komunikowania się za pomocą poczty mailowej i Gadu-Gadu.
Ma on na celu aktywizację środowiska seniorów w kierunku ich pełnego udziału w społeczeństwie informacyjnym.
CZEGO UCZYMY NA KURSIE:
1. Wprowadzenie do środowiska Windows
- uruchamianie komputera
- pulpit
- ikony
- przegląd programów za pomocą przycisku Start
- tworzenie i usuwanie folderów
2. Praca z edytorem tekstu Microsoft Office Word 2003/2007
- obsługa myszą i klawiaturą menu programu
- zasady poprawnej edycji dokumentu
- kopiowanie, usuwanie i przenoszenie fragmentów tekstu w dokumencie
- formatowanie dokumentów
- formatowanie znaków: rodzaje, rozmiary i style czcionki
- drukowanie dokumentów
- ustalenie parametrów, opcji i właściwości wydruku
3. Obsługa Internetu
- przeglądanie stron internetowych za pomocą Microsoft Internet Explorer oraz Mozilla Firefox
- wyszukiwarka internetowa Google
- portale społecznościowe
- komunikator internetowy Gadu - Gadu oraz Skype
- obsługa konta pocztowego : wysyłanie wiadomości, odbieranie wiadomości, odpowiedź nadawcy, załączniki

Foto - Kurs komputerowy - ósma edycja

15 października 2010 roku w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom pani Małgorzata Nalepa - przewodnik kościoła w Binarowej przybliżyła dzieciom przygody wielkiego, czerwonego psa Clifforda.
Spotkanie połączone było z pasowaniem na czytelnika biblioteki. Pasowania prawie 50. uczniów klas I a i I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieczu dokonała Małgorzata Klisiewicz. Dzieciom, które przyszły pod opieką nauczycielek: Agaty Magiery i Marty Nowak - Wojtaszuk, wręczono drobne upominki: folderki o binarowskim kościele i zakładki do książek.


Foto - Cała Polska Czyta DzieciomSeminarium
"100 - lecie śmierci Marii Konopnickiej
oraz
100 - lecie publicznego wykonania Roty"

12 października 2010 roku Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej zorganizowała w Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Bieczu uroczyste seminarium poświęcone 100 rocznicy śmierci poetki, nowelistki i patriotki Marii Konopnickiej oraz 100 rocznicy pierwszego, publicznego wykonania Roty. W seminarium wzięli udział uczniowie - reprezentanci zaprzyjaźnionych szkół noszących imię Marii Konopnickiej - Szkoła Podstawowa w Żarnowcu, Szkoła Podstawowa w Ropie, Szkoła Podstawowa w Kwiatonowicach, a także zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Biecz p. Magdalena Gorzkowska, Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu p. Paweł Bukowski wraz z małżonką p. Barbarą Bukowską, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowcu p. Bożena Baran wraz z nauczycielem p. Agnieszką Halerz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ropie p. Agnieszka Szurek, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kwiatonowicach p. Małgorzata Szutkowska, Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Bieczu p. Elżbieta Knapik, a także Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grudnej Kępskiej p. Maria Piwowar wraz z nauczycielami i uczniami klas IV-VI.

W programie seminarium znalazły się:
prezentacja multimedialna "Życie i twórczość Marii Konopnickiej" - SP Grudna Kępska,
recytacja wierszy Marii Konopnickiej - SP Ropa
inscenizacja fragmentu baśni "O krasnoludkach i sierotce Marysi"- SP Żarnowiec,
teatrzyk - "Koszałek Opałek" - SP Kwiatonowice

Ciekawym elementem seminarium było przeprowadzenie quizu na temat wiedzy o postaci Marii Konopnickiej. Uczestnicy seminarium z zainteresowaniem wysłuchali również wygłoszonego z wielką pasją wykładu Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu p. Pawła Bukowskiego pt.: "Rola i znaczenie twórczości Marii Konopnickiej". Seminarium zakończono wspólnym odśpiewaniem Roty oraz wykonaniem pamiątkowej fotografii.

FotorelacjaKurs komputerowy

W piątek, 8 października 2010 roku zakończyła się siódma edycja kursu komputerowego. Uczestniczyły w nim trzy osoby.
Prowadzony przez Elżbietę Wszołek kurs był dla osób początkujących. Po tygodniowej i jak sami określili, "bezstresowej" nauce, uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Foto - Kurs komputerowy - siódma edycjaWERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII

W piątek, 24 września 2010 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu odbył się wernisaż wystawy fotografii. Była to część realizowanego przez bibliotekę projektu "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce", współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i burmistrza Biecza.
Wiersze Mirona Białoszewskiego: "Średniowieczny gobelin o Bieczu" i "Stara pieśń na Binnarową" zaprezentował uczeń bieckiego Liceum Ogólnokształcącego, Konrad Dyda.
Nagrody wręczyła laureatom burmistrz Biecza Urszula Niemiec

FotorelacjaCała Polska Czyta Dzieciom
i
pasowanie na czytelnika

21 września 2010 roku odbyło się w naszej bibliotece kolejne spotkanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Z tej okazji do biblioteki zaproszeni zostali uczniowie klasy 2 SP Nr 2 w Bieczu wraz z wychowawczynią Marią Wójcikiewicz. Książkę "Jeszcze żyje Emil ze Smalandii" opowiadającą o przygodach psotnego Emila czytała Monika Zawisza praktykantka WSZ w Tarnowie. Dzieci zostały zapoznane z biblioteką, a następnie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach sprawdzających ich wiedzę zarówno ze znajomości bajkowych bohaterów jak i budowy książki. Rywalizujące dzieci nagrodzone zostały zakładkami do książek. Dużo radości sprawiły im także zabawy ruchowe.
Wyjątkowy charakter spotkania nadało pasowanie na czytelników przygotowane wspólnie przez praktykantkę i stażystki Katarzynę Wójcikiewicz i Monikę Czyżykiewicz. Każdy uczeń złożył uroczyste przyrzeczenie a na pamiątkę otrzymał medal.
Pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie odbyło się w bardzo radosnej atmosferze.

FotorelacjaKonkurs fotograficzny
"Binarowskie anioły w literaturze i sztuce"
ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 8 września 2010 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu zebrało się jury zorganizowanego przez bibliotekę konkursu fotograficznego "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce".

Jury w składzie:
Andrzej Bara
Janusz Jaśkowiec
Bogusław Kuciakowski
przyznało nagrody:
I - Paweł Dutka za zdjęcie: "...anioły siedzą zakurzone, białe - śpiewają ..." - nagroda o wartości 900 zł
II - Alicja Przybyszowska za zdjęcie nr 3 "Lvxvriam" - nagroda o wartości 400 zł
III - Kamil Tokarski za zdjęcie: Anioł 1 - nagroda o wartości 200 zł
Wyróżnienia otrzymali:
Daniel Durlak za zdjęcie nr 2 "Melodia anielska"
Paweł Dutka za zdjęcie: "Prawie jak Anioł"
Zbigniew Kurasz za zdjęcie: "Anioły - stróże słomiane"
Krzysztof Madej za zdjęcie nr 1 - Kościół w Binarowej
Alicja Przybyszowska za zdjęcie nr 5 "Sanctvs"
Kamil Tokarski za zdjęcie: Wnętrze kościoła widziane przez kratę
Bartłomiej Zieliński za zdjęcie nr 2
Bartłomiej Zieliński za zdjęcie nr 3

Zwycięzcom GRATULUJEMY !!!

Skan protokołu z obrad jury konkursu fotograficznego "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce"

Fotorelacja z obrad jury konkursu fotograficznego "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce"

Nagrodzone i wyróżnione prace"Konkurs fotograficzny
"Binarowskie anioły w literaturze i sztuce"

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu organizuje konkurs fotograficzny: "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce". Konkurs organizowany jest w ramach projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat honorowy nad konkursem objęła Burmistrz Biecza Urszula Niemiec.
Tematem konkursu jest zdjęcie kościoła w Binarowej lub fragmentu jego wystroju.Zdjęcia powinny nawiązywać tematem/obrazem/nastrojem do wiersza Mirona Białoszewskiego "Stara pieśń na Binnarową" i być możliwie najbardziej "anielskie". Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących a udział w nim jest bezpłatny. Zdjęcia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2010 r. Dla zwycięzców przewidziano wartościowe nagrody. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Binarowej, podczas Jarmarku św. Michała Archanioła, w niedzielę 26 września b.r.
Binarowski kościół jest udostępniony w następujących godzinach:
piątek 12.00 -16.00
sobota 10.00 - 14.00
niedziela 12.00 - 16.00
lub po wcześniejszym umówieniu się z przewodnikiem, panią Małgorzatą Nalepą, telefon 692 385 244.

Regulamin Konkursu fotograficznego "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce"Biecki walor filatelistyczny

24 czerwca 2010 roku na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu, Paweł Biernacki, uczeń IV kl. otrzymał z rąk dyrektor Elżbiety Knapik kartki korespondentki wydane z wykorzystaniem jego pracy ilustrującej wiersz "Dzień dobry, Biały Ptaku". Praca ta została nagrodzona przez Przewodniczącą Komisji Konkursowej p. Krystynę Skowronek w konkursie plastycznym "Najpiękniejsza ilustracja do utworu Wandy Chotomskiej" zorganizowanym przez Bibliotekę w 2009 r. Kartka korespondentka została wydana w ilości 500 egz. w ORJ Poczty Polskiej w Nowym Sączu, dzięki uprzejmości p. Wiesława Mochnackiego.


FotorelacjaWieczór z Chopinem

18 czerwca 2010 roku Biblioteka i Muzeum Ziemi Bieckiej zorganizowały "Wieczór z Chopinem". Goście przybyli do Domu z Basztą mieli okazję uczestniczenia w "Konferencji prasowej" przygotowanej przez Bibliotekę i tegorocznych absolwentów bieckiego Liceum Ogólnokształcącego, którą uatrakcyjniła muzycznie zaproszona przez Muzeum studentka Akademii Muzycznej w Krakowie Joanna Waśkowska.
Konferencja poświęcona była Fryderykowi Chopinowi w związku z ustanowieniem przez Sejm roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina. W "konferencji" prowadzonej przez rzecznika Jakuba Szarłowicza udział wzięli minister kultury Hubert Makuła i dyrektor Muzeum Chopinowskiego Michał Gryga, a pytania zadawał przedstawiciel mediów Krzysztof Piotrowski. Konferencja rozpoczęła się nokturnem b-moll Fryderyka Chopina wykonanym przez Joannę Waśkowską, a zakończyła walcem s-dur. Oczarowana muzyką Chopina publiczność domagała się bisów. Pianistka zakończyła wieczór utworami Chopina i Szuberta.


FotorelacjaLekcja biblioteczna

W czwartek, 17 czerwca 2010 roku w bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna. O tym jak zbudowana jest książka dowiedzieli się uczniowie kl. IV - VI Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ze Strzeszyna. Lekcję przygotowała i przeprowadziła Małgorzata Klisiewicz.


FotorelacjaWykład profesora Romana Mazurkiewicza

We wtorek, 15 czerwca 2010 roku czytelnia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu zamieniła się w uniwersytecką salę wykładową. Wykładowcą był profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr hab. Roman Mazurkiewicz. Słuchaczami uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. Wykład profesora był poświęcony wierszowi Mirona Białoszewskiego "Stara pieśń na Binnarową".
W wykładzie wziął również udział Władysław Podrazik, malarz, eseista i poeta, uczeń Jerzego Nowosielskiego. W swojej wypowiedzi mówił o angelologii, czyli nauce o aniołach i poglądach Pseudo - Dionizego i Jerzego Nowosielskiego na temat istoty aniołów. Zaprezentował swoje prace malarskie przedstawiające anioły a raczej ich artystyczne wyobrażenie.
Wykład był częścią realizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieczu projektu "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce", finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i gminy Biecz.


Fotorelacja

Wykład prof. Romana Mazurkiewicza - Miron Białoszewski Stara pieśń na BinnarowąPrzedszkolaki w bibliotece

W dniach 15 i 16 czerwca 2010 roku bibliotekę odwiedziły po raz kolejny starszaki z Państwowego Przedszkola w Bieczu. Dzieci przybyły pod opieką p. J. Mituś i Grażyny Korzeniec. O bibliotece i księgozbiorze opowiadała Małgorzata Klisiewicz. Na zakończenie spotkania dzieci wysłuchały przeczytanych bajeczek o Franklinie i owieczce i układały puzle. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, zakończone spacerem przedszkolaków.


FotorelacjaMuzyczne spotkanie

Z okazji Roku Chopinowskiego Biblioteka w Bieczu zaprosiła najmłodszych czytelników na spotkanie z Izabellą Klebańską, muzykiem i autorką bajeczek dla dzieci. W czasie spotkania, które odbyło się w poniedziałek, 7 czerwca 2010 roku, autorka w ciekawy sposób wprowadziła dzieci do fascynującego świata muzyki. Dzieci wysłuchały zabawnych i zaskakujących skojarzeniami wierszyków opisujących tańce polskie i utwory muzyczne, poznały podstawowe kroki poloneza, mazura i oberka. Pisarka przybliżyła dzieciom postać Fryderyka Chopina, czarowała jego muzyką za sprawą gry na skrzypcach.
Spotkanie, łączące rzetelną wiedzę muzyczną z humorem i świetną zabawą, było ciekawym przeżyciem edukacyjnym dla małych czytelników.


FotorelacjaLekcja biblioteczna

2 czerwca 2010 r. bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy III SP nr 1 w Bieczu wraz z wychowawczynią Martą Nowak-Wojtaszuk. Lekcja biblioteczna na temat "Książki i czasopisma dla dzieci" przebiegła w niezywkle miłej i sympatycznej atmosferze. Dzieci wykazały duże zainteresowanie poruszoną tematyką i zarzucały bibliotekarkę mnóstwem mądrych pytań. Temat nie został wyczerpany i wstępnie umówiliśmy się na kolejne spotkanie jeszcze przed wakacjami. Do zobaczenia!


Fotorelacja

31 maja 2010 roku odbyło się w bibliotece spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, na które biblioteka zaprosiła uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy. W tym roku, to coroczne święto czytania odbywa się już po raz dziewiąty. Jak co roku do czytania zostały zaproszone ważne i znane osoby z naszego środowiska, które poprzez swoje uczestnictwo w akcji starały się przypomnieć dorosłym, jak dobry wpływ na rozwój dziecka ma czytanie mu głośno przez 20 minut dziennie. "Czytającymi motylami" byli - poseł RP Witold Kochan, burmistrz Biecza Urszula Niemiec, dyrektor MGOK Maria Tarczyńska, dyrektor ZEAPO Halina Laskowska, dyrektor MiGBP Elżbieta Knapik, dziennikarka z RTG Yvetta Walecka, dyrektor ZS nr 1 Stanisław Kalisz, komendant Policji Marcin Stępień, Krzysztof Mikruta ze Starosta Powiatowego i artysta malarz Jan Mruk.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło wspólne przeczytanie Lokomotywy Juliana Tuwima. Czytane były również fragmenty Matyldy Roalda Dahla - książki z kolekcji CPCD oraz wiersze Jana Brzechwy.


Foto - Cała Polska Czyta DzieciomSłowacy w Bieczu

W niedzielne popołudnie 30 maja 2010 roku czytelnię biblioteki wypełnili goście ze Słowacji, którzy przybyli z wizytą na zaproszenie bieckich władz. Młodzież ze szkół średnich i ich opiekunowie mieli okazję spotkać się z bieckimi twórcami lokalnymi - dyrektorem generalnym Klubu Inteligencji Twórczej Zbigniewem Kuraszem, Władysławem Konsurem zajmującym się korzenioplastyką, lutnikiem Andrzejem Pancerzem i malarzem Janem Mrukiem. Artyści opowiadali młodzieży o swoich pasjach, pokazywali swoje prace. Pracownice biblioteki Elżbieta Wszołek i Teresa Falarz przygotowały mini konkurs literacki, którego tematem były baśnie słowackie. Podczas spotkania powstawał wspólny obraz, którego malowanie rozpoczął Jan Mruk.


FotorelacjaWARSZTATY FOTOGRAFICZNEW piątek, 28 maja 2010 roku w kościele pw. św. Michała Archanioła w Binarowej odbyły się warsztaty fotograficzne. Warsztaty były częścią realizowanego przez Miejską
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieczu projektu "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce", finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i gminy Biecz. Praktycznym przygotowaniem do konkursu na najbardziej "anielskie" zdjęcie kościoła albo jego wystroju. Regulamin konkursu jest tutaj. Warsztaty przeprowadzili fotografowie: Andrzej Bara i Janusz Jaśkowiec. Za zgodą księdza proboszcza Kazimierza Franczaka zabytkowa świątynia została udostępniona amatorom fotografii, sztuki sakralnej i oczywiście, aniołów. To była niepowtarzalna okazja do robienia zdjęć pod okiem profesjonalistów, służących radą i pomocą.
Binarowski kościół jest udostępniony w następujących godzinach:
piątek 12.00 -16.00
sobota 10.00 - 14.00
niedziela 12.00 - 16.00
lub po wcześniejszym umówieniu się z przewodnikiem, panią Małgorzatą Nalepą, telefon 692 385 244.

FotorelacjaWernisaż wystawy malarstwa
Jana Mruka

W piątek, 14 maja 2010 roku w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu odbył się wernisaż wystawy malarstwa Jana Mruka.
W programie artystycznym wystąpiły licealistki: Agnieszka Augustowska, Klaudia Stępek i Karolina Szarłowicz. Zaśpiewały kilka nastrojowych piosenek z akompaniamentem gitary.
W ożywionej dyskusji głos zabrali m.in.: Burmistrz Biecza Urszula Niemiec, Krystyna Skowronek, Matka artysty Teresa Mruk i były nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Józef Mendyka.
Wystawa będzie czynna do 25 czerwca 2010 roku. Zapraszamy.

Jan Mruk, ur. 8.11.1982r. w Jaśle. Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach. Od 2002 student Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyplom uzyskał w 2008 r. Obecnie mieszka i tworzy w Bugaju, uprawiając przede wszystkim malarstwo olejne. Dominuje w nim abstrakcja, kompozycje zaś utrzymane są w ciepłych kolorach. Płótno podzielone jest na strefy, z których każda stanowi odrębną przestrzeń, tworząc razem spójną całość. Drugim tematem w malarstwie jest pejzaż, główną inspiracją którego jest rodzimy krajobraz i architektura.

Fotorelacja Pawła Dutki

Wirtualna galeria"Binarowskie anioły w literaturze i sztuce"

W piątek, 14 maja 2010 roku w kościele pw. św. Michała Archanioła w Binarowej odbył się wykład doktora Andrzeja Laskowskiego poświęcony historii, architekturze i wystrojowi tegoż zabytkowego kościoła.
Andrzej Laskowski jest pracownikiem naukowym Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współautorem wydanej w 2004 roku książki pt. "Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej" i współautorem wniosku o wpisanie grupy małopolskich kościołów drewnianych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (dokonanego w roku 2003).
Binarowski kościół wypełnili uczniowie miejscowego gimnazjum, bieckiego Liceum Ogólnokształcącego i mieszkańcy Binarowej.
Piątkowe spotkanie zainaugurowało realizowany przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieczu projekt "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce", finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i gminy Biecz. 28 maja w Binarowej odbędą się warsztaty fotograficzne poświęcone głównie fotografowaniu zabytkowych obiektów architektonicznych i detali wystroju ich wnętrz. Przeprowadzą je fotografowie: Andrzej Bara i Janusz Jaśkowiec. Początek godzina 15:00.
W czerwcu dr. hab. Roman Mazurkiewicz, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, opowie o poezji Mirona Białoszewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wiersza "Stara pieśń na Binnarową".

Fotorelacja"Jeden z dziesięciu"

W czwartek, 13 maja 2010 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu po raz siódmy odbył się gminny konkurs czytelniczy "Jeden z Dziesięciu". W tym roku uczestnicy musieli wykazać się wiadomościami z książek: "Jadwiga i Jagienka" Czesławy Niemyskiej-Rączaszkowej oraz "Związki z Bieczem Królowej Jadwigi" Gabrieli Ślawskiej. Po części testowej wyłonionych zostało dziesięciu uczestników, którzy wzięli udział w finale, przeprowadzonym według tych samych zasad, co teleturniej prowadzony przez Tadeusza Sznuka w Programie Drugim TVP. Oto lista uczestników, którzy zakwalifikowali się do części ustnej konkursu:
Wojciech Gazda - ZS nr 1 w Bieczu
Aleksandra Wędrychowicz - ZS nr 1 w Bieczu
Justyna Przybyłowicz - ZSP w Libuszy
Justyna Warchoł - ZSP w Libuszy
Joanna Karp - ZSP w Libuszy
Karolina Serwońska - SP w Racławicach
Mateusz Piątek - ZSP w Rożnowicach
Michał Mosoń - SP w Sitnicy
Klaudia Wilczkiewicz - ZSP w Strzeszynie
Jakub Mleczak - ZSP w Strzeszynie
Zwyciężyła Karolina Serwońska. Miejsce II zajął Jakub Mleczak, natomiast na III miejscu uplasowała się Justyna Przybyłowicz.


Foto - "Jeden z dziesięciu"

W piątek, 30 kwietnia 2010 roku w ramach akcji CPCD odbyło się w bibliotece kolejne spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie klasy II ZS nr 1 w Bieczu. Fragmenty książek Astrid Lindgren o fascynujących i śmiesznych przygodach Pippi Långstrump czytała dziennikarka "Polska Gazeta Krakowska" Magdalena Jadach.


Foto - Cała Polska Czyta Dzieciom - Magdalena JadachPrzedszkolaki
w bibliotece

W piątek, 23 kwietnia 2010 roku bibliotekę odwiedzili przedszkolaki ze Strzeszyna. Zwiedzili pomieszczenia biblioteki, zobaczyli pracę bibliotekarzy a później rozwiązywali zagadki i układali puzzle.

Przedszkolaki w biblioteceKonkurs fotograficzny
"Binarowskie anioły w literaturze i sztuce"

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu organizuje konkurs fotograficzny: "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce". Konkurs organizowany jest w ramach projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat honorowy nad konkursem objęła Burmistrz Biecza Urszula Niemiec.
Tematem konkursu jest zdjęcie kościoła w Binarowej lub fragmentu jego wystroju. Zdjęcia powinny nawiązywać tematem/obrazem/nastrojem do wiersza Mirona Białoszewskiego "Stara pieśń na Binnarową" i być możliwie najbardziej "anielskie".
Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących a udział w nim jest bezpłatny. Zdjęcia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2010 r. Dla zwycięzców przewidziano wartościowe nagrody. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Binarowej, podczas Jarmarku św. Michała Archanioła, w niedzielę 26 września b.r.
W ramach realizowanego projektu odbędą się dwa spotkania poświęcone kościołowi w Binarowej. Doktor Andrzej Laskowski pracownik naukowy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współautor książki pt. "Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej", przedstawi historię, architekturę i wystrój kościoła. Natomiast dr. hab. Roman Mazurkiewicz profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, opowie o poezji Mirona Białoszewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wiersza "Stara pieśń na Binnarową".
Dla wszystkich chętnych w piątek, 28 maja 2010 r. w Binarowej odbędą się warsztaty fotograficzne poświęcone głównie fotografowaniu zabytkowych obiektów architektonicznych i detali wystroju ich wnętrz. Przeprowadzą je fotografowie: Andrzej Bara i Janusz Jaśkowiec. Godzina rozpoczęcia warsztatów będzie podana na stronie internetowej biblioteki.

Regulamin Konkursu fotograficznego "Binarowskie anioły w literaturze i sztuce"Jan Paweł II - wspomnienie

W czwartek, 25 marca 2010 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu odbyło się wspomnienie o Janie Pawle II. Spotkanie zostało przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, pod opieką Marii Czech i Bożeny Dyląg oraz bibliotekę.
W "teatralnej kawiarence" można było usłyszeć anegdoty, wiersze o papieżu, fragmenty Ewangelii św. Jana i Tryptyku, archiwalne nagrania Habemus papam oraz fragmenty przemówień papieża. Nie zabrakło piosenek, w tym ulubionej przez papieża "Barki".
Nastrojowe wspomnienie zakończył poczęstunek - oczywiście słynnymi kremówkami.

Wspomnienie o Janie Pawle II w obiektywie Pawła DutkiKonkurs plastyczny
"Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży"

W czwartek, 25 marca 2010 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży". Konkursem tym uczciliśmy 5. rocznicę śmierci naszego Wielkiego Rodaka, włączając się w obchody ustanowionego przez Sejmik Województwa Małopolskiego "Roku Jana Pawła II Wielkiego".
Sponsorami konkursu byli: Lidia Wyderka, Dyrektor M-GOK w Bieczu i MiGBP.
Laureatom nagrody wręczyła burmistrz Biecza Urszula Niemiec.
Komisja w składzie: Krystyna Skowronek Barbara Rudzińska, Maria Tarczyńska przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach:

kl. I-III

I nagroda - Rita Słota - kl. III SP w Racławicach
II nagroda - Maciej Łaskawski - kl. III SP w Racławicach
III nagroda - Grzegorz Przybylski - kl. III ZS nr 2 w Bieczu
Wyróżnienia
Katarzyna Borkowska - kl. IIIb - ZS nr 1 w Bieczu
Paulina Ziemian - kl. IIIb - ZS nr 1 w Bieczu
Kordian Dziki - kl. III - ZS nr 2 w Bieczu
Klaudia Podkulska - kl. II - SP w Grudnej Kępskiej
Damian Pisarczyk - kl. II - SP w Grudnej Kępskiej
Michał Majewski - kl. I - SP w Grudnej Kępskiej

kl. IV - VI

I nagroda -Paulina Augustowska - kl. IV ZSP w Binarowej
II nagroda - Magdalena Tybor - kl. IV SP w Racławicach
III nagroda - Grzegorz Haberek - kl. IV ZSP w Strzeszynie
Wyróżnienia
Justyna Gondek - kl. VI - SP w Grudnej Kępskiej
Anna Trybus - kl. VI - ZSP w Korczynie
Justyna Róż - kl. VI - SP w Sitnicy
praca zbiorowa:
Syliwa Michalik - kl. VI SP w Racławicach
Dominika Ryba
Natalia Zięba
Żaneta Piwowar

Gimnazjum

I nagroda - Aleksandra Szurek - kl. I ZS nr 2 w Bieczu
II nagroda - Elżbieta Styrkowicz - kl. Ia ZSP w Rożnowicach
III nagroda - Anna Topczyj - kl. II ZS nr 2 w Bieczu
Wyróżnienia
Mariola Wałęga - kl. II ZSP w Strzeszynie

Uroczyste rozdanie nagród
Nagrodzone prace

12 marca 2010 roku w ramach akcji CPCD odbyło się w bibliotece kolejne spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie klasy I ZS nr 2 w Bieczu wraz z wychowawczynią Marią Wójcikiewicz. Bajeczki Ewy Stadtmüller "Czarodziejskie skrzypce" i "Gdzie mieszka muzyka" oraz "Bajki wielkanocnego zajączka" czytała nauczycielka ZSZ im. Królowej Jadwigi w Bieczu Bogusława Duda.
Czytanie uatrakcyjnione było zadawanymi zagadkami na które dzieci chętnie i z wielkim zapałem odpowiadały. Prawidłowa odpowiedź nagrodzona była czekoladowym zajączkiem wielkanocnym. Czytająca wprowadziła dzieci w okres Wielkanocy, opowiedziała im o swojej podróży do Ziemi Świętej, a na zakończenie oprowadziła je po wystawie fotograficznej pt.: "Ziemia Święta".
Podsumowaniem interesującego spotkania był słodki poczęstunek dla dzieci i róża dla prowadzącej. Na ręce wychowawczyni Bogusława Duda przekazała do szkolnej biblioteki książkę "Szlak Świętej Jadwigi Królowej w Bieczu", której jest współautorką.


Foto - Cała Polska Czyta Dzieciom - Bogusława Duda

26 lutego 2010 roku najmłodszym czytelnikom, uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieczu czytała Maria Cieśla - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Gorlicach. Jest laureatką wyróżnienia w tegorocznej edycji nagrody MOSTY STAROSTY i autorką książki "Tajne nauczanie na terenie powiatu gorlickiego w latach 1939 - 1945".
Uczniowie wysłuchali bajki "Pchła Szachrajka" Jana Brzechwy. Na koniec czekała na nich niespodzianka - słodki poczęstunek.


Foto - Cała Polska Czyta Dzieciom - Maria CieślaPortrety, moda ...

19 lutego 2010 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu odbył się wernisaż wystawy prac Urszuli Tumidajewicz. Autorka wystawy urodziła się w 1983 r., mieszka w Strzeszynie, studiuje ekonomię w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Wystawa prezentuje prace, które powstały w różnych okresach czasu, większość z nich to portrety, sylwetki w ruchu i projekty ubiorów.
Bohaterka wieczoru otrzymała wiele gratulacji, a szczególnie ciepłe słowa skierowali do niej p. burmistrz Urszula Niemiec i wice burmistrz p. Janusz Gubernat.
W muzycznej części wieczoru wystąpiła grupa wokalna "Qvo vadis" z Gimnazjum w Strzeszynie. Wystawa zatytułowana "Moje prace - portrety, moda ..." czynna będzie do 19 marca b.r.

Foto - Wernisaż
Foto - praceDzień Babci w Bibliotece

3 lutego 2010 roku wnuki zaprosiły swoje Babcie do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Uczniowie kl. II ze Szkoły Podstawowej nr 2 i ich wychowawczyni Lidia Piotrowska przedstawili swoim Babciom krótki program artystyczny. Dzieci wcieliły się w postacie historyczne i opowiadały legendy związane z naszym miastem. Dopełnieniem całości była wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci przy pomocy Barbary Rudzińskiej. Pełne energii, roześmiane wnuki bardzo przeżywały święto Babci, złożyły im życzenia, obdarowały upominkami i kwiatami. W czasie spotkania panował miły i serdeczny nastrój, a uroczystość zakończył słodki poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.

Foto - Dzień Babci"Za gwiazdą"

22 stycznia b. r., w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie "Za gwiazdą". Panujący na zewnątrz mróz nie zniechęcił zaproszonych gości do przyjścia do biblioteki. Licznie zgromadzoną publiczność przywitała dyrektor Elżbieta Knapik wspólnie z Danutą Tajak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bugaju i Beatą Bochnią dyrygentką Chóru Kolegiaty p. w. Bożego Ciała w Bieczu.
W pierwszej części spotkania uczniowie ze szkoły w Bugaju przedstawili obrzędy i zwyczaje Polskiej Wigilii. Mali artyści wspaniale oddali świąteczną atmosferę tego szczególnego dnia. Były przygotowania do wigilii, modlitwa, dzielenie się opłatkiem, spożywanie wieczerzy, wspólne kolędowanie i oczekiwanie na pasterkę. Drugą część spotkania wypełnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru bieckiej Kolegiaty i jego solistów Doroty Juszczyk i Krzysztofa Piotrowskiego pod kierownictwem Beaty Bochni.
Spotkanie pełne wzruszeń zakończyły rozmowy przy ciasteczkach i herbacie.

Foto - "Za gwiazdą"Ferie

20 stycznia 2010 roku, licząca prawie 40 uczestników grupa dzieci z świetlicy przy SP nr 1 przybyła do naszej biblioteki. Czekało je tu sporo niespodzianek. Zajęcia pod przewodnim tytułem "Krasnoludki są wśród nas" łączyły wiedzę z zakresu etnografii i geografii, z zabawą pobudzającą wyobraźnię i zręczność. Dzieci rysowały, lepiły z plasteliny, uczestniczyły w różnych grach zespołowych, układały puzzle, odgadywały zagadki, jak również poznały wierzenia ludzi zamieszkujących okolice Biecza w dawnych czasach. Zapoznały się także z najbardziej "krasnalowym" miastem w Polsce - Wrocławiem, a także innymi ciekawymi miejscami, w których można spotkać skrzaty, np. kopalnia w Wieliczce, czy Głazy Krasnoludków leżące w Sudetach - gdzie opowieści o krasnalach są najbarwniejsze.

Foto - Ferie

W piątkowy ranek 15 stycznia 2010 roku najmłodsi czytelnicy, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu spotkali się z Beatą Bochnią, dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korczynie. Było to kolejne spotkanie z cyklu Cała Polska czyta Dzieciom. Ubrana w pogórzański strój p. Beata Bochnia czytała dzieciom swoje ulubione wiersze z dzieciństwa _ "Lokomotywę" i "Ptasie radio" Juliana Tuwima. Następnie przeprowadziła krótką lekcję o Pogórzanach, opisała swój strój, śpiewała i uczyła dzieci pieśni pogórzańskiej, a na zakończenie poczęstowała wszystkich jabłkami.

Foto - Cała Polska Czyta Dzieciom - Beata Bochnia


Kurs komputerowy - trzecia edycja

W poniedziałek, 11 stycznia 2010 rozpoczęła się trzecia tura kursu komputerowego. W zaplanowanych, dziesięciogodzinnych zajęciach prowadzonych przez Elżbietę Wszołek uczestniczą 4 osoby.

Droga Pani Elżbieto
Pragnę Pani serdecznie podziękować za tak życzliwe, serdeczne i pełne zanngażowanie w przekazywaniu danych dotyczących kursu komputerowego zorganizowanego przez Bibliotekę w Bieczu.
Potrafiła Pani stworzyć bardzo ciepłą atmosferę i dlatego bardzo chętnie oczekiwałam każdego spotkania na kolejnych zajęciach, które wzbogacały moje wiadomości na temat znajomości posługiwania się komputerem.
Życzę dalszej wytrwałości w Pani bardzo dokładnej i solidnej pracy.
Józefa

Szanowna Pani
Dziekuję bardzo za bardzo cierpliwe nauczanie metody pracy z komputerem. Wykazala się Pani dużą wiedzą i cierpliwością w nauczaniu analfabetów.
Jednocześnie zglaszam chęć odwiedzania Biblioteki , by opanować technikę pracy z komputerem i korzystania z interetu. Bardzo Dziękuję.
KAROLINA

W piątek, 15 stycznia 2010 r. zakończyła się trzecia edycja kursu komputerowego dla seniorów. W dziesięciogodzinnych zajęciach prowadzonych przez Elżbietę Wszołek uczestniczyły 4 osoby. Osoby pracujące, dzieci i młodzież korzystają z nowych technologii na co dzień. Seniorzy zaś często przyglądają się tym nowinkom z dystansem, choć nie bez rosnącego zainteresowania.
Głównie z myślą o Nich biblioteka organizuje bezpłatny, całkowicie bezstresowy kurs komputerowy, który ma pomóc odkryć przynajmniej niektóre tajemnice.
Uczestnicy w trakcie kursu uczą się podstaw obsługi komputera, czyli od czego zacząć, co nacisnąć, gdzie i jak kliknąć. Kolejno poznają podstawy komputerowej edycji tekstu, czyli jak napisać tekst, aby był czytelny i estetyczny. Na zakończenie kursu uczą się podstaw wyszukiwania w Internecie, czyli jak dotrzeć do potrzebnej informacji, zakładają pocztę elektroniczną i wysyłają emaile do znajomych.
Kurs przebiegał w miłej atmosferze, a podsumowaniem było wręczenie przez dyrektor biblioteki dyplomów uznania dla wszystkich uczestników.

Foto - Kurs komputerowy - trzecia edycjaCzwarta edycja

5 lutego 2010 roku zakończyła się czwarta już edycja kursu komputerowego. Spotkanie zakończyło się przy herbatce i kremówce wykonanej przez "kursantkę" w bardzo miłej atmosferze.
W związku z dużym zainteresowaniem osób w różnym wieku zmieniliśmy zasady naboru uczestników. Kolejne edycje kursu komputerowego organizowane są pod nazwą "Zimowe warsztaty komputerowe" i do uczestnictwa zapraszamy wszystkich chętnych. Tradycyjnie kurs obejmuje 10 godzin i uczestnicy zapoznają się na nim z podstawami obsługi komputera, edytorem tekstu i surfowaniem po internecie. Kurs jest bezpłatny i całkowicie bezstresowy. Zapraszamy!

A na zachętę listy uczestników kursu komputerowego:

Pani Eluniu.
Jestem bardzo zadowolony z kursu chociaż przydałoby się kilka godzin więcej. Z kursu tego wyniosę nie tylko wiadomości na temat obsługi komputera i internetu, ale też miłe wspomnienia i mile spędzone chwile.
Z poważaniem Mariusz

Droga Pani Elu!
Dziękuję bardzo za ten tydzień informowania nas o tajnikach komputera. Jestem bardzo zadowolona, na pewno nauczyłam się czegoś nowego i będę ten kurs polecać znajomym. Jeżeli mogę, to zasugerowałabym prowadzenie dalszego etapu dla tzw. "zaawansowanych".
Z poważaniem - Jadwiga

Pani Elu
dziekuję za nauczenie mnie obsługi komputera. Wykazała się pani dużą cierpliwością i zangażowaniem za co jetem pani bardzo wdzięczny.
Z poważaniem W.P.

Wspaniała Pani Elu!
Jestem bardzo zadowolona, że się tu zalazłam. Dzięki Pani anielskiej cierpliwości, zdolnościom pedagogicznym i bardzo indywidualnemu podejściu do każdego "kursanta" trochę wiadomości zalogowało się w mojej emeryckiej głowie. Ale to za mało. Chciałabym prosić o kontynuację kursu np. następne 10 godzin. Dziękuję także za wspaniałą atmosferę.
Z poważaniem i wdzięcznością
Barbara

Foto - Kurs komputerowy - czwarta edycjaPiąta edycja

Rosnące zainteresowanie warsztatami komputerowymi organizowanymi w naszej bibliotece spowodowało, że już dzisiaj 8 lutego 2010 r. rozpoczęła się V edycja kursu. Zainteresowanie okazało się tak duże, że postanowiono organizować akcję cyklicznie. Każda z osób uczestników kursu pracuje na własnym stanowisku komputerowym. Zaczynamy od układania puzzli, co jest doskonałym ćwiczeniem na poskromienie niesfornej myszki. Kolejno poznajemy edytora tekstu Microsoft Word i przechodzimy do Internetu. Tutaj każdy poznaje możliwości surfowania po Internecie, zakłada sobie konto e-mail, wysyła i odbiera pocztę, a także korzysta z komunikatora Gadu-gadu. Uczestnicy przeszukują nie tylko bazy biblioteczne, lokalne portale informacyjne ale i różne interesujące ich strony internetowe.
Warsztaty te świadczą o tym, że zapoznanie się z komputerem, obsługa komputera nie jest aż tak trudna i skomplikowana. Każdy z uczestników jest w stanie ją opanować. Internet zaś daje duże możliwości korzystania z różnych źródeł wiedzy, umożliwia szybki dostęp do poszukiwanych informacji, jest środkiem, bez którego trudno funkcjonować w dzisiejszym świecie.

Kochana pani Elu!
Jestem pani niezmiernie wdzięczna za odkrycie tajemnic komputera i wyłożenie ich w jasny, prosty sposób. Dziękuję za miłą atmosferę na warsztatach, a przede wszystkim za cierpliwość. Bardzo żałuję, że te kilka godzin tak szybko minęło i mam nadzieję na ciąg dalszy.
Anna

Na pewno jest to dobra forma aktywności intelektualnej. Dziękuję. Niektórzy ludzie na emeryturze cierpią na brak kontaktów, a komputer daje wiele możliwości poszerzania wiedzy.
Jadwiga

Droga pani serdecznie dziękujemy była pani dla nas cierpliwa i wyrozumiała. Dzięki pani wiele mogliśmy się nauczyć Na przyszłość życzę wszystkiego najlepszego.
Antoni

Pragnę serdecznie podziękować za podaną nam wiedzę i bardzo miłą i serdeczną atmosferę podczas kursu. Pomimo, iż posiadałem już podstawową wiedzę o komputerze, to, dzięki Pani, na kursie nauczyłem się wielu nowych rzeczy, usystematyzowałem posiadaną już wiedzę i umiejętności. Jestem więc zadowolony z kursu, gdyż spełnił moje oczekiwania. Jeżeli byłaby możliwość kontynuacji kursu, to bardzo chętnie skorzystałbym z dalszej nauki. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Janusz


Foto - Kurs komputerowy - piąta edycjaSzósta edycja

W dniach 22 - 26 luty 2010 roku odbyła się szósta tura kursu komputerowego, w której uczestniczyły trzy osoby.

28 lutego otrzymałam list od uczestników kursu, który świadczy o tym, że "nauka nie poszła w las". Jesteśmy Pani wdzięczni za przekazaną wiedzę podczas kursu. Teraz już sami możemy posłużyć się komputerem i internetem. Dziękujemy za anielską cierpliwość, ciepłą i pogodną atmosferę podczas zajęć.
Z poważaniem Helena i Kazimierz.

Foto - Kurs komputerowy - szósta edycja
opracowanie: dariusz nowak
© Copyright by MiGBP w Bieczu, 2003 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone