Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu


 Poniedziałek, 30 stycznia 2023 r.

"Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego
podczas okupacji niemieckiej 1939-1945"


opracowanie: dariusz nowak
© Copyright by MiGBP w Bieczu, 2003 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone