Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu


 Poniedziałek, 15 lipca 2024 r.

Witamy na stronie internetowej
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bieczu


Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu powstała na mocy uchwały Powiatowej Rady Narodowej z dnia 9 maja 1949 r. Podstawą formalno prawną stał się dekret o bibliotekach z kwietnia 1946 r.
Obecnie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Miejską w Bieczu. Jej budżet zabezpiecza Gmina Biecz.Od 1999 roku nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Wojewódzka w Krakowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach.

Sieć Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu tworzą: biblioteka w Bieczu oraz 4 filie; w Binarowej, Głębokiej, Libuszy i Rożnowicach.

Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularnonaukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne.

Biblioteka zajmuje się realizacją zakupów, ewidencją i opracowaniem nabytków, prowadzeniem katalogów (alfabetycznego, rzeczowego i tytułowego) oraz kartoteki regionalnej.

Od 2003 roku zbiory opracowywane są w systemie komputerowym MAK. Od roku 2011 w systemie SOWA2.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
38-340 Biecz, ul. Rynek 20
tel. 13 44 71 043
tel. 13 44 70 260 (dyrektor)

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz 9.00 - 17.00
w soboty w godz. 8.00 - 14.00
e-mail: biblioteka.biecz@tlen.pl
opracowanie: dariusz nowak
© Copyright by MiGBP w Bieczu, 2003 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone